Historik

2017
Engelbrekt_svart_1500px

Engelbrekt Bostadsutveckling är en del av Möller & Partners med fokus på projektutveckling inom bostadssegmentet. Bolagets fokus ligger på projektutveckling av bostäder med hög arkitektonisk standard samt miljöprofil. Förvärven sker genom markanvisningstävlingar, direktanvisningar, förvärv av byggrätter, ändring av befintlig detaljplan samt konvertering av befintliga fastigheter.

2016
logo

Möller & Partners växer och växlar upptill nya lokaler vid Engelbrektsplan 2, mitt emot Kungliga Biblioteket och granne med Stureplan.

2015
Akka

Nytt bostadsbolag med fokus på mindre och medelstora tillväxtkommuner. Målet är ett fastighetsvärde om cirka 3 miljarder inom två år. Bland delägarna finns bland andra Allmänna Arvsfonden, Apoteket AB:s pensionsstiftelse samt PRI Pensionsgaranti.

2014
The carlyle group

Två citygallerior i Västerås under förvaltning. Investeringar och aktiv förvaltning genererar nya koncept och moderniserar fastigheterna.

2013
M&P Property Invest

M&P Property Invest är ett renodlat utvecklingsprojekt inom Möller & Partners-gruppen. Historiskt har fokus legat på bostäder i Mälarregionen men projekt inom samtliga segment i hela Sverige är aktuellt.

2010
Svenska handelsfastigheter
ihf-bostad

En handelsportfölj som byggdes upp med fokus på livsmedel och externhandel. Som störst ägdes 187 000 kvadratmeter.

Fokus på bostäder i storstadsområden och i regionstäder. Startades 2010 och sedan dess har nio transaktioner genomförts. I dagsläget uppgår beståndet till 3 000 lägenheter.

2009
alecta

M&P utvecklade cirka 20 000 kvm moderna produktionslager/lokaler utanför Nyköping. Fastigheten såldes till Alecta 2009.

2008
Sveafastigheter

2005 förvärvades ett antal obebyggda fastigheter i Mölnvik, Värmdö, som utvecklades i samarbete med Sveafastigheter. När fastigheterna såldes till den tyska fastighetsfonden iii-BVK Europa-Immobilien-Spezialfonds, rymde de totalt 16 500 kvm uthyrbar area.

2004
Sveafastigheter
Merrill Lynch

En portfölj med volymhandel byggdes upp genom ett antal transaktioner och förädlades sedan genom pro-aktiv förvaltning.

En portfölj bestående av kontor och lager i Stockholm förädlades genom ett ambitiöst uthyrningsarbete.

2000
doughty-hanson

Fyra gallerior förvärvas i Stor-Stockholmsområdet 2000-2004. Skapar värde genom utveckling och proaktiv förvaltning.