2017-10-26

M&P på KTH

Sedan ett par år tillbaka så sponsrar Möller & Partners mottagningen för nya studenter på KTH. Bilderna nedan är från den avslutande middagen som äger rum i slutet av september varje år. Kvällen var mycket lyckad och vi ser redan fram emot nästa års mottagning!

2017-06-30

Akka förvärvar av allmännyttan i Hallsberg

Akka Egendom förvärvar ca 300 lägenheter av Hallsbergs allmännyttiga bostadsbolag Hallsbergs Bostadsstiftelse. Förvärvet omfattar fastigheterna Välten, Lien och Slagan i norra Hallsberg. Detta är Akka Egendoms andra förvärv från en kommunal aktör. I och med förvärvet uppgår Akka Egendoms bestånd till nästan 2500 lägenheter.

2017-06-19

Akka Egendom förvärvar 295 lägenheter i Lysekil

Som ett steg i uppbyggnaden av sin långsiktiga förvaltningsportfölj har Akka Egendom ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Säljare är Willhem.

2017-05-16

Spring För Livet

Spring För Livet är fastighetsbranschens stora motionslopp som anordnas av Brunswick Real Estate i samarbete med UNICEF och Företag för Malawi där Möller&Partners ingår. Totalt har Spring För Livet samlat in 2 320 000 kr sedan starten 2012 och intäkterna går oavkortat till UNICEF:s arbete för föräldralösa barn i Malawi.

2017-03-31

Akka Egendom förvärvar 669 lägenheter

Akka Egendom har under mars månad tillträtt tre fastighetsbestånd i tre separata affärer. Fastigheterna är belägna i Surahammar, Bromölla och Lindesberg och omfattar totalt 669 lägenheter och ett antal lokaler med en totalarea om 55 733 kvadratmeter. Säljare är AB Hammartornet, Carlco AB och Egeryds Fastigheter.