2018-08-02

Akka Egendom förvärvar nästan 300 lägenheter från Lindesbergsbostäder

Akka Egendom har den 5 juli 2018 undertecknat avtal om att förvärva fem fastigheter omfattande 279 lägenheter belägna centralt i Lindesberg jämsides Lasarettet från det kommunala bostadsbolaget i Lindesberg. Tillträde av fastigheterna sker 31 augusti 2018.

2018-05-16

Spring För Livet 2018

Spring För Livet är fastighetsbranschens stora motionslopp som årligen arrangeras av UNICEF och Företag för Malawi där Möller & Partners ingår. I årets upplaga deltog över 1 200 personer vilket är nytt rekord sedan starten 2012. Intäkterna uppgick till över 900 000 kronor och pengarna går oavkortat till UNICEFs arbete för föräldralösa barn i Malawi.

2017-10-26

M&P på KTH

Sedan ett par år tillbaka så sponsrar Möller & Partners mottagningen för nya studenter på KTH. Bilderna nedan är från den avslutande middagen som äger rum i slutet av september varje år. Kvällen var mycket lyckad och vi ser redan fram emot nästa års mottagning!

2017-06-30

Akka förvärvar av allmännyttan i Hallsberg

Akka Egendom förvärvar ca 300 lägenheter av Hallsbergs allmännyttiga bostadsbolag Hallsbergs Bostadsstiftelse. Förvärvet omfattar fastigheterna Välten, Lien och Slagan i norra Hallsberg. Detta är Akka Egendoms andra förvärv från en kommunal aktör. I och med förvärvet uppgår Akka Egendoms bestånd till nästan 2500 lägenheter.

2017-06-19

Akka Egendom förvärvar 295 lägenheter i Lysekil

Som ett steg i uppbyggnaden av sin långsiktiga förvaltningsportfölj har Akka Egendom ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Säljare är Willhem.