2017-06-30

Akka förvärvar av allmännyttan i Hallsberg

Akka Egendom förvärvar ca 300 lägenheter av Hallsbergs allmännyttiga bostadsbolag Hallsbergs Bostadsstiftelse. Förvärvet omfattar fastigheterna Välten, Lien och Slagan i norra Hallsberg. Detta är Akka Egendoms andra förvärv från en kommunal aktör. I och med förvärvet uppgår Akka Egendoms bestånd till nästan 2500 lägenheter.

2017-06-19

Akka Egendom förvärvar 295 lägenheter i Lysekil

Som ett steg i uppbyggnaden av sin långsiktiga förvaltningsportfölj har Akka Egendom ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Säljare är Willhem.

2017-05-16

Spring För Livet

Spring För Livet är fastighetsbranschens stora motionslopp som anordnas av Brunswick Real Estate i samarbete med UNICEF och Företag för Malawi där Möller&Partners ingår. Totalt har Spring För Livet samlat in 2 320 000 kr sedan starten 2012 och intäkterna går oavkortat till UNICEF:s arbete för föräldralösa barn i Malawi.

2017-03-31

Akka Egendom förvärvar 669 lägenheter

Akka Egendom har under mars månad tillträtt tre fastighetsbestånd i tre separata affärer. Fastigheterna är belägna i Surahammar, Bromölla och Lindesberg och omfattar totalt 669 lägenheter och ett antal lokaler med en totalarea om 55 733 kvadratmeter. Säljare är AB Hammartornet, Carlco AB och Egeryds Fastigheter.

2017-02-20

Engelbrekt Bostadsutveckling

Engelbrekt Bostadsutveckling är en del av Möller & Partners med fokus på projektutveckling inom bostadssegmentet. Bolagets fokus ligger på projektutveckling av bostäder med hög arkitektonisk standard samt miljöprofil. Förvärven sker genom markanvisningstävlingar, direktanvisningar, förvärv av byggrätter, ändring av befintlig detaljplan samt konvertering av befintliga fastigheter.