2017-03-31

Akka Egendom förvärvar 669 lägenheter

Akka Egendom har under mars månad tillträtt tre fastighetsbestånd i tre separata affärer. Fastigheterna är belägna i Surahammar, Bromölla och Lindesberg och omfattar totalt 669 lägenheter och ett antal lokaler med en totalarea om 55 733 kvadratmeter. Säljare är AB Hammartornet, Carlco AB och Egeryds Fastigheter.

2017-02-20

Engelbrekt Bostadsutveckling

Engelbrekt Bostadsutveckling är en del av Möller & Partners med fokus på projektutveckling inom bostadssegmentet. Bolagets fokus ligger på projektutveckling av bostäder med hög arkitektonisk standard samt miljöprofil. Förvärven sker genom markanvisningstävlingar, direktanvisningar, förvärv av byggrätter, ändring av befintlig detaljplan samt konvertering av befintliga fastigheter.

2016-11-18

Akka Egendom förvärvar från Gislavedshus

Gislavedshus säljer 332 lägenheter till Akka Egendom. Detta är Akkas sjunde förvärv och det totala beståndet uppgår nu till över 1 000 lägenheter.

2016-10-03

Akka Egendom genomför sitt sjätte förvärv

Akka Egendom förvärvar 187 lägenheter i centrala Vimmerby vilket är bolagets sjätte förvärv sedan bolaget grundades förra året.

2016-09-26

M&P vinner markanvisningstävling i Järfälla

Möller & Partners vann genom nytänkande design och en väl genomtänkt miljöprofil markanvisningstävlingen "Vattmyravallen" i Järfälla. Projektet omfattar 16 bostäder som uppförs i rad-och kedjehuskaraktär. Husen är byggda i trä och har tak med sedum och solpanel.

2016-08-15

AKKA - Gunnebo

Akka Egendom fortsätter att växa i och med det senaste förvärvet av knappt 200 lägenheter i Västervik. Detta är det femte förvärvet som Akka Egendom gjort under de senaste tolv månaderna. Målet är att bygga upp ett bestånd om 6 000 – 8 000 lägenheter. Akka Egendom är ett bostadsbolag med fokus på små och medelstora tillväxtkommuner. Investerare utöver M&P är bland andra Allmänna Arvsfonden, PRI Pensionsgaranti och Apoteket AB:s pensionsstiftelse.

2016-08-01

Bergmans bageri

En äldre kontorsfastighet på centrala Södermalm konverteras till bostadsrätter. Totalt rör det sig om 42 lägenheter av varierande storlek. Försäljning och branding görs tillsammans med Eklund Stockholm New York och Lobby Design. Försäljning har påbörjats och byggstart beräknas till hösten.

2016-07-15

Carlyle säljer citygalleriorna Punkt & Gallerian i Västerås

Möller & Partners tog sommaren 2014 över förvaltningen av galleriorna Punkt & Gallerian i Västerås. Galleriorna stod för en utmaning bland annat på grund av externhandelns utbredning i Erikslund. Idag har trenden vänt tack vare ett aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete. Galleriorna såldes till Agora.

2016-07-10

Rindö

Nyproduktion av bostadsrätter intill före detta regementet på Rindö, strax öster om Vaxholm. Totalt rör det sig om 30 lägenheter. Produktion pågår och inflyttning beräknas till första kvartalet 2017. Produktion genomförs i samarbete med Einar Mattsson och försäljningen genomförs tillsammans med Erik Olsson.

2016-07-02

M&P förvärvar bostäder i Västervik

Igår, 1 juli 2016, skedde tillträde för de fastigheter som Akka Egendom förvärvar i Gunnebo, Västervik. Förvärvet är det första utanför Karlstadsregionen och totalt ingår 182 lägenheter vilket gör att Akkas totala bestånd nu ökat till att omfatta 546 lägenheter.

2016-06-16

M&P förvärvar bostäder i Forshaga

Akka Egendom förvärvar fastigheter i bostadsområdet Ånäs i Forshaga omfattande totalt 48 lägenheter. Tillträde till fastigheterna sker idag, 16 juni 2016. Säljare är Karelia Invest AB och Alf-Göran Blomqvist. I Karlstadsregionen äger nu Akka Egendom totalt 364 lägenheter i 8 olika bostadsområden.

2016-03-31

M&P växer

M&P växer i och med rekryteringen av 3 nya anställda. Desirée Morast börjar som fastighetschef medan Jens Sandberg och Victor Svensk förstärker transaktionsteamet.