Team

Henrik Jussi-Pekka

Henrik har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och är en av grundarna till Möller & Partners. Sedan 8 år tillbaka är Henrik VD för företaget. Före grundandet av Möller & Partners var han affärsutvecklingschef på NIAM och var med i uppbyggnaden av företaget som idag är Nordens största fondförvaltare inom fastigheter. Innan dess arbetade Henrik som transaktionsansvarig på Uppsalahem. Han har under åren medverkat i fastighetstransaktioner om ca 26 miljarder. Henrik har en Civilingenjörsexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi från KTH.

Henrik Jussi-Pekka

VD

Göran bygdén

Göran har 18 års erfarenhet från fastighetsbranschen och är en av grundarna till Möller & Partners. Före starten av Möller & Partners var han CFO på NIAM och var med i uppbyggnaden av företaget som idag är Nordens största fondförvaltare inom fastigheter. Dessförinnan var Göran finanschef på Xerox Sverige under tre år. Under ett antal år var Göran även auktoriserad revisor på Ernst & Young och arbetade med företag inom fastighetssektorn. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning från Umeå universitet.

Göran Bygdén

CFO

Christian Ekberg

Christian har 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen med ansvar för transaktioner på företaget. Innan Christian började på Möller & Partners år 2005 arbetade han på Svenska Bostadsfonden som en del av transaktionsteamet. Han har en magisterexamen i fastighetsekonomi från KTH samt en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning finansiell ekonomi från Stockholms Universitet.

Christian Ekberg

Chef Affärsutveckling

Anne-Lie Engström

Anne-Lie har tidigare erfarenhet som sälj- och marknadsassistent från diverse IT-företag såsom Data General AB, Corus Technologies AB och MRO Software AB.

Anne-Lie Engström

Förvaltning

Desirée Morast

Desirée har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, senast som fastighetschef på HSB Stockholm och innan dess bland annat som affärsområdeschef på Svenska Bostäder. Desirée har en civilingenjörsexamen inom Lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi och förvaltning från KTH.

Desirée Morast

Fastighetschef

Tommy Lindblom

Anslöt till Möller & Partners 2006 och har 13 års erfarenhet från branschen. Senast ansvarig för handelsportfölj om ca 200 000 kvm. Sedan portföljens försäljning är han en del av investeringsteamet. Under tiden hos Möller & Partners har han bland annat ansvarat för uppbyggandet och förvaltningen av en bostadsportfölj samt sökt och genomfört förvärv inom flera strategier inkluderande due diligence och modellering av finansiella analyser/värderingar. Har civilingenjörsexamen (M. Sc.) från KTH, bygg- och fastighetsekonomi.

Tommy Lindblom

Fastighetsutveckling

Jens Sandberg

Jens har arbetat på Möller & Partners sedan 2016. Tidigare har Jens bland annat varit verksam som transaktionsrådgivare på Savills och Bernström & Partners. Jens har en M.Sc. inom Fastighetsutveckling och Finansiella tjänster från KTH, samt en B.Sc. från Chalmers inom Affärsutveckling och Entreprenörskap, med fokus på bygg- och fastighetsbranschen.

Jens Sandberg

Investeringar

Victor Svensk

Victor har arbetat på Möller & Partners sedan 2016. Victor har tidigare erfarenhet av analys och transaktioner från Svenska Bostadsfonden. Victor har en M.Sc. i Real Estate Development and Financial Services och en B.Sc. i Fastighet och Finans från KTH.

Victor Svensk

Investeringar

Dennis Söderman

Dennis har en bred erfarenhet inom fastighetsförvaltning, senast som Teknisk Förvaltare på Huge Bostäder och innan dess förvaltare på Stena Fastigheter. Dennis har studerat Byggnadsvård samt deltagit i Fastighetsakademins program för Teknisk förvaltning.

Dennis Söderman

Teknisk Förvaltare

Marcus Peterhoff

Marcus har arbetat på Möller och Partners sedan 2017. Marcus har en kandidatexamen, B.Sc. i Real Estate and Finance.

Marcus Peterhoff

Fastighetsutveckling

Märta Stopner

Märta har arbetat på Möller och Partners sedan 2015. Märta har en civilingenjörsexamen, M.Sc. i Real Estate and Construction Management med inriktning Real Estate Finance.

Märta Stopner

Fastighetsutveckling

frågetecken

Vill du bli en del av vårt framgångsrika team? Klicka här!