Anne-Lie Engström
Administrativ förvaltning

Anne-Lie arbetar inom Möller & Partners förvaltningsorganisation. Hennes fokus ligger inom administrativ förvaltning på intressebolaget Akka Egendom. Anne-Lie har tidigare erfarenhet som sälj- och marknadsassistent från diverse IT-företag såsom Data General AB, Corus Technologies AB och MRO Software AB.

Telefon: +46 70 105 48 91
Epost: ae@mpam.se