Mo%E2%95%A0%C3%AAller+%26+Partners_IMG_9508_foto+Liza+Simonsson_3_webb.jpg

Matilda Wåhlin
Transaktion

Matilda ingår i Möller & Partners transaktionsteam där hon främst arbetar med förvärv och avyttringar i bolagets intressebolag. Innan Matilda anslöt till företaget 2018 arbetade hon med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning på Unibail-Rodamco-Westfield.

Matilda har en civilingenjörsexamen inom fastigheter och byggande med inriktning fastighetsekonomi från KTH.

Telefon: +46 72 453 92 36
Epost: mwa@mpam.se