Engelbrekts Bostadsutveckling

engelbrekt-bostadsutveckling-nyhet.png

Engelbrekt Bostadsutveckling är en del av Möller & Partners med fokus på projektutveckling inom bostadssegmentet. Bolagets fokus ligger på projektutveckling av bostäder med hög arkitektonisk standard samt miljöprofil. Förvärven sker genom markanvisningstävlingar, direktanvisningar, förvärv av byggrätter, ändring av befintlig detaljplan samt konvertering av befintliga fastigheter.

I dagsläget utvecklas inom Engelbrekt tre projekt, samtliga vunna vid markanvisningstävlingar utställda av kommuner. Ett projekt är utveckling av radhus i Järfälla, ett annat utveckling av radhus i Uppsala samt det tredje utveckling av radhus i nära kommun till Stockholm (officiellt vilken under sommaren 2017). Projekten genomförs med en mycket höga ambition kring hållbarhet, miljö samt arkitektonisk kvalité. Total projektvolym uppgår idag till cirka 65 bostäder inom Engelbrekt.

Utöver Engelbrekts engagemang genomför projektorganisationen ett konverteringsprojekt i centrala Stockholm om 42 bostäder samt ett projekt under detaljplaneändring som förväntas ge en byggrätt om cirka 100 - 150 bostäder. Organisationen har tidigare färdigställt bostadsprojekt i Vaxholms kommun om 30 bostäder samt har lång erfarenhet inom projektutveckling av kommersiella fastigheter.

Projektorganisationen har idag en total projektvolym om totalt cirka 200 - 250 bostäder under pågående projekt.

Möller & Partners