Mo%E2%95%A0%C3%AAller+%26+Partners_IMG_0038%E2%94%AC%C2%AELIZAFOTO_webb.jpg

Victor Svensk
Chef Analys & Finansiering

Victor är analys- och finansieringschef på Möller & Partners. Han arbetar främst med kapitalresning och skuldfinansiering samt utformandet av strategier för de olika intressebolagen i bolagsgruppen. Sedan Victor anslöt till företaget 2016 har han genomfört flertalet förvärv och avyttringar i hela Sverige. Victor har tidigare erfarenhet av analys och transaktioner från Svenska Bostadsfonden.

Victor har en masterexamen inom Fastighetsutveckling och Finansiella tjänster och en kandidatexamen inom Fastighet och Finans från KTH.

Telefon: +46 70 332 26 24
Epost: vs@mpam.se