Affärsidé

Möller & Partners äger, utvecklar och förvaltar fastigheter och har investerat i och förvaltat fastigheter till ett sammanlagt värde om 20 mdkr i olika strategier. Företaget grundades år 2000 och har tillsammans närmare 200 års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Möller & Partners arbetar främst inom transaktion, förvaltning och projektutveckling.

De fastighetsägande bolagen under Möller & Partners kapitaliseras oftast av externa investerare och genom åren har bolaget arbetat med flertalet välkända svenska och internationella fonder samt institutionella investerare såsom Merrill Lynch, ICA-Handlarnas Förbund, Apotekets Pensionsstiftelse, Allmänna arvsfonden, PRI Pensionsgaranti, SAAB:s Pensionsstiftelse och The Carlyle Group.

Möller & Partners levererar en helhetslösning där vi tar ansvar och styr arbetet under hela processen, inkluderande förvärv, förvaltning, utveckling och försäljning. Fokus och incitament är inriktat på att generera en hög riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning. Vidare har de anställda inom Möller & Partners en lång erfarenhet från segmentet bostadsfastigheter och samhällsfastigheter med bakgrund från bolag såsom Uppsalahem, Svenska Bostadsfonden, HSB och Svenska Bostäder.

 

Värderingar och hållbarhetsarbete

Genom investeringar i svenska kommuner bidrar Möller & Partners till samhällsutvecklingen när vi tillhandahåller bostäder med god standard och trygg boendemiljö, vilket är två grundläggande förutsättningar för ett bättre samhälle. I Möller & Partners verksamhet respekterar vi och uppträder i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter samt följer internationella normer för mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbete och miljö.

Fastighetsbranschen står för närmare en tredjedel av Sveriges energianvändning, därför måste Möller & Partners ta sitt ansvar och optimera verksamheten och dess ekologiska fotavtryck. Vi värderar hållbarhet högt när det kommer till nya investeringar och vi jobbar aktivt för en gemensam hållbarhetskultur inom bolaget. Genom olika energieffektivitetsinitiativ och hållbara byggnadsmetoder kan vi minska kostnaderna i vår verksamhet, samtidigt som vi förbättrar hållbarheten och ökar värdet av våra investeringar.

Möller & Partners är, antingen direkt eller via intressebolag, medlem i World Green Building Council, Nordic Council of Shopping Centers, MSCI, Fastighetsägarna, SEPREF, SIPA och Företag för Malawi (Unicef).