Affärsidé

Möller & Partners strävar efter att leverera stabil och långsiktig riskjusterad avkastning för våra investerare och våra samarbetspartners.

Möller & Partners har en väletablerad strategi fokuserad på att utveckla unika investeringsplattformar. Vi har en lång historia av att framgångsrikt identifiera attraktiva investeringsmöjligheter och matcha dem med rätt investerare. Sedan år 2000 har vi etablerat åtskilliga specialiserade plattformar i separata intressebolag och fortsätter att initiera nya strategier. Möller & Partners äger sina plattformar tillsammans med välrenommerade svenska och internationella kapitalpartners. Genom våra plattformar erbjuder vi våra investerare intressanta möjligheter inom alla fastighetssektorer.

 

Värderingar och hållbarhetsarbete

Genom investeringar i svenska kommuner bidrar Möller & Partners till samhällsutvecklingen när vi tillhandahåller prisvärda bostäder med god standard och trygg boendemiljö, två grundläggande förutsättningar för ett bättre samhälle. I Möller & Partners verksamhet respekterar vi och uppträder i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter samt följer internationella normer för mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbete och miljö.

Fastighetsbranschen står för närmare en tredjedel av Sveriges energianvändning, därför måste Möller & Partners ta sitt ansvar och optimera verksamheten och dess ekologiska fotavtryck. Vi värderar hållbarhet högt när det kommer till nya investeringar och vi jobbar aktivt för en gemensam hållbarhetskultur inom bolaget. Genom olika energieffektivitetsinitiativ och hållbara byggnadsmetoder kan vi minska kostnaderna i vår verksamhet, samtidigt som vi förbättrar hållbarheten och ökar värdet av våra investeringar.

Möller & Partners är, antingen direkt eller via intressebolag och sina anställda, medlem i Swedish Green Building Council, Nordic Council of Shopping Centres, MSCI, Fastighetsägarna, SEPREF, SIPA och Företag för Malawi (Unicef).