Akka Egendom

Akka Egendom är ett bostadsbolag som grundades 2015 med en tydlig strategi att investera i små och medelstora tillväxtkommuner. Vårt mål är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter med förstklassig förvaltning och god service. Genom vårt sätt att arbeta gynnas både hyresgäster och kommuner i de områden där vi äger fastigheter. Vi vill dessutom ligga i framkant avseende miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.

Akka Egendoms bestånd är fördelat på sex stycken regioner:
Karlstad, Mälardalen, Skåne, Västra Småland, Östra Småland och Västra Götaland. Antal lägenheter för hela beståndet uppgår idag till ca. 2 600 stycken. Planer finns att utöka beståndet ytterligare de närmsta åren.

 
 
Black.text.orange akka.payoff.png
 

Resinova

Resinova är en plattform för investerare att förvärva och äga nybyggda hyresbostäder. Målet är att bygga upp ett sammanhållet bestånd på orter med bostadsbrist och god befolkningstillväxt. Primärt geografiskt fokus är Stockholm, Göteborg, Malmö och ett antal utvalda regionstäder.

Genom att köpa nyproduktion bidrar Resinova till bortbyggandet av bostadsbristen och tar sitt samhällsansvar. Fastigheterna ska företrädesvis vara miljöcertifierade enligt någon av de ledande branschstandarderna.

 
 
Logotyp_resinova_version4_blue_3.png
 

Engelbrekt Bostadsutveckling

Engelbrekt Bostadsutveckling är en del av Möller & Partners-gruppen med fokus på bostadsutveckling. Engelbrekt fokuserar på utveckling av bostäder med hög arkitektonisk standard, miljöprofil, hållbarhet och trygghet.

En stor andel av pågående projekt har hittills förvärvats av kommuner efter vinst i markanvisningstävlingar. Engelbrekt fokuserar främst på projekt i Sveriges storstäder och regionstäder. Total projektvolym uppgår till nästan
40 000 kvm BTA med övervägande del bostäder.

 
 
Engelbrekt_svart_1500px.png