Historik

 

2017

Engelbrekt Bostadsutveckling verkar inom projektutveckling med fokus på bostäder med hög arkitektonisk standard samt miljöprofil. Förvärven sker genom markanvisningstävlingar, direktanvisningar, förvärv av byggrätter, ändring av befintlig detaljplan samt konvertering av befintliga fastigheter.

 
 
engelbrekt-svart-1500px.png
 

2015

Nytt bostadsbolag med fokus på mindre och medelstora tillväxtkommuner. Målet är ett fastighetsvärde om cirka 3 miljarder inom två år. Bland delägarna finns flera välkända svenska institutioner och stiftelser.

 
Black.text.orange akka.payoff.png
 

2014

Två citygallerior i Västerås under förvaltning. Investeringar och aktiv förvaltning genererar nya koncept och moderniserar fastigheterna.

 
The-Carlyle-Group-Sponsor.png
 

2010

En handelsportfölj som byggdes upp med fokus på livsmedel och externhandel. Som störst ägdes 187 000 kvadratmeter.

Fokus på bostäder i storstadsområden och i regionstäder. Startades 2010 och sedan dess har nio transaktioner genomförts. I dagsläget uppgår beståndet till 3 000 lägenheter.

 
svenska-handelsfastigheter.png
ihf-bostad.png
 

2009

Möller & Partners utvecklade cirka 20 000 kvm moderna produktionslager/lokaler utanför Nyköping. Fastigheten såldes till Alecta 2009.

 
alecta-logotyp.png
 

2008

2005 förvärvades ett antal obebyggda fastigheter i Mölnvik, Värmdö, som utvecklades i samarbete med Sveafastigheter. När fastigheterna såldes till den tyska fastighetsfonden iii-BVK Europa-Immobilien-Spezialfonds, rymde de totalt 16 500 kvm uthyrbar area.

 
sveafast_logo_transparent_ny2.png
 

2004

En portfölj med volymhandel byggdes upp genom ett antal transaktioner och förädlades sedan genom proaktiv förvaltning.

En portfölj bestående av kontor och lager i Stockholm förädlades genom ett ambitiöst uthyrningsarbete.

 
sveafast_logo_transparent_ny2.png
Merrill-Lynch.png

2000

Fyra gallerior förvärvas i Stor-Stockholmsområdet 2000-2004. Skapar värde genom utveckling och proaktiv förvaltning.