2019

Resinova grundades 2019 och är en plattform för investerare att förvärva och äga nybyggda hyresbostäder på orter i Sverige med bostadsbrist och positiv befolkningstillväxt. Geografiska fokusområden är Storstockholm, Storgöteborg, Stormalmö samt ett antal utvalda regionstäder.

 
 
Logotyp_resinova_version4_blue_3.png
 

2017

Engelbrekt Bostadsutveckling etablerades 2017 och verkar inom projektutveckling med fokus på bostäder med hög arkitektonisk standard och miljöprofil. Förvärven sker genom markanvisningstävlingar, direktanvisningar, förvärv av byggrätter, ändring av befintlig detaljplan samt konvertering av befintliga fastigheter.

 
 
engelbrekt-svart-1500px.png
 

2015

Under år 2015 startades ett nytt bostadsbolag vid namn Akka Egendom med fokus på bostäder i mindre och medelstora tillväxtkommuner. I dagsläget uppgår beståndet till ca 2 600 lägenheter. Bland delägarna finns flera välkända svenska institutioner och stiftelser.

 
Black.text.orange akka.payoff.png
 

2014

Möller & Partners fick i uppdrag av The Carlyle Group att under två år förvalta två gallerior i centrala Västerås. Löpande investeringar, aktiv förvaltning och utveckling av galleriorna genererade nya koncept och skapade möjligheter att modernisera fastigheterna.

 
The-Carlyle-Group-Sponsor.png
 

2010

Svenska Handelsfastigheter var Möller & Partners andra volymhandelsplattform som byggdes upp med fokus på livsmedel och externhandel i regionala tillväxtstäder. Vid avyttring år 2015 uppgick portföljen till 109 000 kvadratmeter handel.

Urbano är en strategi som erbjöd investerare möjligheten att investera i hyresbostäder i storstadsområden och regionstäder. Portföljen om närmare 3 000 lägenheter byggdes upp tillsammans med ICA Handlarnas förbund.

 
svenska-handelsfastigheter.png
Urbano logo.png
 

2009

Möller & Partners vann en markanvisningstävling och utvecklade 28 000 kvadratmeter moderna produktions- och lagerlokaler utanför Nyköping. Fastigheten hyrdes ut till en statlig hyresgäst på ett 20-års hyresavtal och såldes i samband med det till en institutionell investerare i en forward-funding struktur.

 
alecta-logotyp.png
 

2008

2005 förvärvades ett antal obebyggda fastigheter i Mölnvik, Värmdö, som utvecklades i samarbete med Sveafastigheter. När fastigheterna såldes till den tyska fastighetsfonden iii-BVK Europa-Immobilien-Spezialfonds, rymde de totalt 16 500 kvm uthyrbar area.

 
sveafast_logo_transparent_ny2.png
 

2004

En portfölj med stora detaljhandelsfastigheter byggdes upp genom flera separata transaktioner. Genom proaktiv förvaltning skapades värde. Såldes till Savills IM år 2008.

Kontors och lagerfastigheter i Storstockholm Aktivt arbete med uthyrning ledde till ett stabiliserat kassaflöde. Såldes till SEB, Folksam, Alecta, Valad och Balder.

 
sveafast_logo_transparent_ny2.png
Merrill-Lynch.png

2000

Möller & Partners, tillsammans med Doughty Hanson, förvärvade fyra köpcentrum i Storstockholm mellan 2000 – 2004. Mervärde skapades genom proaktiv förvaltning inklusive uthyrning, omstrukturering, repositionering, och utökning av uthyrbar area. Genom ett nära samarbete med kommunerna skapades byggrätter till tre av fyra köpcentrum. Fastigheterna avyttrades till långsiktiga köpcentrum specialister.