Mo%E2%95%A0%C3%AAller+%26+Partners_IMG_9905%E2%94%AC%C2%AELIZAFOTO_webb.jpg

Jens Sandberg
Chef Transaktion

Jens är transaktionschef på Möller & Partners. Han är ansvarig för att hitta och identifiera nya investeringsmöjligheter för de olika intressebolagen i företaget. Jens har också en ledande roll i genomförandet av förvärv och avyttringar i hela Sverige. Innan Jens anslöt till företaget 2016 var han verksam som transaktionsrådgivare på Savills och Bernström & Partners.

Jens har en masterexamen inom Fastighetsutveckling och Finansiella tjänster från KTH och en kandidatexamen från Chalmers inom Affärsutveckling och Entreprenörskap.

Telefon: +46 72 914 78 00
Epost: js@mpam.se