Möller & Partners_IMG_1476_Foto Liza Simonsson.jpg

Mats Bard
Teknisk Förvaltare

Mats är teknisk förvaltare på Möller & Partners och har det övergripande tekniska ansvaret för bolagets fastigheter inom bostadsbolaget Akka Egendom. Mats började hos Möller & Partners under hösten 2019 och var tidigare teknisk förvaltare på Wallenstam, dessförinnan har han även arbetat som driftschef, fastighetsförvaltare och drifttekniker.

Mats har studerat fastighetsförvaltning och fastighetskunskap.

Telefon: +46 70 261 65 53
Epost: mb@mpam.se