Akka förvärvar av allmännyttan i Hallsberg

hallsberg-1400x500.png

Akka Egendom förvärvar ca 300 lägenheter av Hallsbergs allmännyttiga bostadsbolag Hallsbergs Bostadsstiftelse. Förvärvet omfattar fastigheterna Välten, Lien och Slagan i norra Hallsberg. Detta är Akka Egendoms andra förvärv från en kommunal aktör. I och med förvärvet uppgår Akka Egendoms bestånd till nästan 2500 lägenheter.

Hallsbergs bostadsstiftelse har tidigare informerat om att de avser att sälja flera lägenheter på norr i Hallsberg. Stiftelsens motiv är att frigöra kapital för att kunna ROTa övriga befintliga lägenheter men också att frigöra kapital för att kunna bygga fler bostäder.

Försäljningen omfattar fastigheterna Välten (1), Lien 1,2,3 i vardagligt tal ”Korven & Senapen” samt Slagan 2 och 5 (Nytorgsgatan 3,5,7 och Norrgårdsgatan 1), totalt 306 lägenheter samt ett fåtal lokalhyresgäster.

- I Akka Egendom har vi hittat en långsiktig och seriös fastighetsägare som i och med sitt inträde i Hallsberg kommer bli en viktig framtida aktör för tätortens utveckling, säger stiftelsens ordförande Hans Karlsson.

Båda parter är eniga om att tillse övergången till ny fastighetsägare ska bli smidig, där intentionerna från båda parter är att Hallbo fortsätter att sköta driften av fastigheterna under en övergångsperiod, vilket innebär att berörda hyresgäster nu och även fortsättningsvis hänvisas till Hallbo.

- Vi är glada över att kunna välkomna alla våra nya hyresgäster till Akka. Det är Akkas andra förvärv från en kommunal aktör och i och med detta förvärv uppgår beståndet till nästan 2 500 lägenheter. Berörda fastigheter passar utmärkt i vår affärsidé. En stor del av kommunens befolkning pendlar till de närliggande tätorterna Kumla, Örebro mfl och vi ser en stor potential i Hallsberg som ligger på pendlingsavstånd säger Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners och Akka Egendom.

– Detta är Akkas första förvärv i kommunen och det andra beståndet i länet, det skapar en utmärkt plattform för oss att fortsätta att växa i Örebro län. Nu startar arbetet att effektivisera och komplettera förvaltningsenheterna ytterligare genom tilläggsförvärv, fortsätter Henrik Jussi-Pekka.

Stiftelsens beslut förutsätter att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Möller & Partners