Akka - Gunnebo

 
Black.text+orange.akka.jpg
 

Akka Egendom fortsätter att växa i och med det senaste förvärvet av knappt 200 lägenheter i Västervik. Detta är det femte förvärvet som Akka Egendom gjort under de senaste tolv månaderna. Målet är att bygga upp ett bestånd om 6 000 – 8 000 lägenheter. Akka Egendom är ett bostadsbolag med fokus på små och medelstora tillväxtkommuner. Investerare utöver M&P är bland andra Allmänna Arvsfonden, PRI Pensionsgaranti och Apoteket AB:s pensionsstiftelse.

Möller & Partners